Употребявана техника

Употребявана техника

Като изключителен дилър на Волво строителна техника в България, Сигма България АД е част от дилърската мрежа на Волво и получава допълнително финансиране, относно употребявани машини.

Сигма България АД има възможността да намери, употребявани строителни машини на склад от други дилъри на Волво, чрез онлайн системата на Волво.

Също така ние предлагаме преференциални цени за стокови машини на други страни, тъй като Волво финансира и регулира цените им до ценовите нива на нашата страна. По този начин Сигма България АД може да предложи по-добри цени отколкото тези, които другите дилъри или крайните потребители могат да получат.

Нещо повече, гаранция за употребявани машини, също може да бъде предоставена.

Като дилър на Волво строителна техника, Сигма България АД има възможността чрез специализираната си техника, дългогодишният опитът и Волво системата (Care track) да осигури подробна справка за сервизната история на употребяваните машини.

Може да се свържете с нашите експерти, за да направите, своето запитване за употребявана машина. Ние ще ви помогнем да откриете най-добрата възможност съобразно вашата нужда, с минимално възможни рискове, които употребяваната машина може да съдържа.

Благодарим Ви!

Употребявана техника