VOLVO L350F

Флагманът на VOLVO ще разбие досегашните Ви разбирания за минимален разход на гориво и максимална продуктивност. Той е еднакво успешен, както в каменни кариери, така и в гранитни и обработващи блокове варовик. Чрез специализираните си пакети от опции L350F отговаря най-точно на спецификата на Вашето приложение.

Volvo L350F
Двигател D16E
Мощност kW/hp 397 / 540
при обороти rpm 1 700 – 1 800
Максимален въртящ момент Nm 2 550
при обороти rpm 1 400
Икономичен режим rpm 1 000 – 1 500
Обем на двигателя l 16,1
Собствено тегло kg 51 030
Гранично тегло при изправена рама kg 40 030
Гранично тегло при 35ᵒ на завъртане kg 35 710
Гранично тегло при пълен завой kg 35 220
Обем на кофа 6,6 – 13,0
Максимална сила на вкопаване kN 505

 

Свалете проспекта на продукта от тук.