VOLVO L250H

Описание

VOLVO L250H е предпочитан за бързо натоварване на товарни автомобили с инертни материали. Той може да се използва успешно и в кариери за скален материал. Създаден да удовлетвори изискванията за висока производителност и минимални разходи за гориво и поддръжка, L250H е лидер в класа си.

Volvo L250H
Двигател D13J
Мощност kW/hp 291 / 395
при обороти rpm 1 500
Максимален въртящ момент Nm 2 231
при обороти rpm 1 100
Икономичен режим rpm 800 – 1 600
Обем на двигателя l 12,8
Собствено тегло kg 35 280
Гранично тегло при изправена рама kg 27 590
Гранично тегло при 35ᵒ на завъртане kg 24 520
Гранично тегло при пълен завой kg 24 170
Обем на кофа 5,5 – 12,5
Максимална сила на вкопаване kN 330

 

Свалете проспекта на продукта от тук.