Volvo D16

Двигателите на Volvo са символ на надеждност, икономичност и екологичност. Те намират успешно приложение, както в транспортни средства и строителна техника, така и в генератори и плавателни съдове. Всички те отговарят на последния стандарт за екологичност – EU Stage IV. Строгите му изискавния се удовлетворяват от специални системи в изпускателния тракт: филтър за твърди частици DPF, система за впръскване на урея SCR, система за оксидация DOC, както и външна рециркулация EGR.

Брошура изгорели газове

Брошура етап IV

D16
Брой цилиндри 6
Рааботен обем l 16,1
Мощностен диапазон kW 350