Високо мощностна гама

Тежкият асортимент генератори, се използват в институции, болници или финансови организации. Прекъсването на електрозахранването за няколко минути може да доведе до значителни финансови загуби за една банка или да има сериозни последици за безопасността на пациентите в болница.

Необходими са генератори с висока мощност, които могат да доставят аварийно захранване на сградата във финансовия център на Женева при прекъсване на електрозахранването или непрекъснато захранване, когато е необходимо за извършване на задачи за електрическа поддръжка в завод за консервиране, който не може да спре производството.

Дизелови генератори

Оборудването може да бъде използвано за непрекъснато снабдяване с енергия или като аварийно захранване в промишления, търговския и жилищния сектор.

HTW

Двигател MITSUBISHI. 670 – 2650 kVA

HMW

Двигател MTU. 745 – 3531 kVA

Газови генератори

Използвайки природен газ, пропан-бутан, синтетичен газ, метан или биогаз, те осигуряват непрекъснато снабдяване с енергия, което не само постига значително намаляване на въглеродните емисии и частици в атмосферата, но и на шума.

Серия генератори на природен газ

HGK

Двигател WAUKESHA. 559 – 831 kVA

Серия генератори на пропан-бутан

HGK

Двигател WAUKESHA. 373 – 504 kVA